Poszukaj Inspiracji
Coaching i Mentoring w Poznaniu

Dla tych, którzy potrzebują dobrego impulsu do działania!

/ Coaching

Coach wspiera i mobilizuje do pracy. Ale to sam Klient ma moc realizacji swych celów.

Coaching daje inspirację. Wytrąca z bezpiecznej równowagi i zmusza do myślenia. Spójrz poprzez coaching na swoje przekonania z zupełnie innej strony. I spróbuj: coaching może zmienić naprawdę wiele!

CERTYFIKOWANY PRAKTYK METODY POINTS OF YOU™

Points of You™ "The Coaching Game" to koncepcja pracy coachingowej, polegającej na odkrywaniu nowych punktów widzenia oraz nowego sposobu patrzenia na rzeczywistość. Jest to narzędzie wymagające od coacha wiedzy oraz doświadczenia (potwierdzonego certyfikatem) - będące potężną szansą na wzmocnienie motywacji wewnętrznej klienta i osiągnięcie najbardziej ambitnych celów zawodowych / osobistych..

Coaching game

DLACZEGO WARTO?

Realizowanie swojego potencjału to większa przyjemność i efektywność wykonywanej pracy. Coaching to nierzadko zmiana światopoglądu i planów życiowych. Często to ponowne odkrycie samego siebie.

zalety coachingu

METODY

Narzędzia coachingowe można naprawdę polubić. Oprócz dialogu proponuję ćwiczenia skłaniające do refleksji i poszerzające samoświadomość. Ich efekty potrafią mocno zaskoczyć!.

metody

DIALOG MOTYWUJĄCY

Dialog motywujący to jedna z najbardziej skutecznych i sprawdzonych technik psychologicznych. Polega na wzmacnianiu zaangażowania Klienta we wprowadzanie pożądanych zmian w życiu.

motywacja
Exhibition stand construction in Europe