Kompetencje Motywacje

/ Badania psychologiczne

Diagnoza motywacji do pracy oraz kompetencji zawodowych

Business Personality 6

Kompleksowe narzędzie do określania bazowych kompetencji zawodowych - mojego autorstwa. Jeśli odczuwasz potrzebę zmian w swoim życiu zawodowym: odwiedź stronę www.bp6.pl

Badanie MAPP3

Zaawansowane narzędzie do badania kompetencji zawodowych, przeznaczone szczególnie dla kadry menedżerskiej. Często stosowane jako substytut Assesment Centre.

Kwestionariusze

Psychometryczne metody badania różnych aspektów osobowości - pozwalające na zbudowanie wiedzy o swoich silnych i słabych stronach. Wyłącznie narzędzia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.